Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie

Plac Władysława Stanisława Reymonta 1, 95-080 Tuszyn

 

Forma prawna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której celem jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwiającą przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
Pomoc społeczna funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dziennik Ustaw z 2015r. poz. 163) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( DZ. U. 2003/228 poz. 2255). Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji samorządowej, realizującą zadania pomocy społecznej na terenie gminy i miasta Tuszyn. W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje siedem rejonów opiekuńczych, w których pracują pracownicy socjalni.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 60
Utworzono dnia: 17.01.2020

Historia publikacji

  • 20.01.2020 08:55, Administrator
    Edycja strony: Forma prawna
  • 17.01.2020 13:06, Administrator
    Dodanie strony: Dyrekcja