Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie

Plac Władysława Stanisława Reymonta 1, 95-080 Tuszyn

 

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:

 • Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
 • Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Pracownik socjalny MOPS w Tuszynie, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Tuszynie nr XVIII/120/04 z dnia 18 czerwca 2004 r.
Zobacz treść Uchwały- http://www.tuszyn.info.pl/index.php?p=search&key=XVIII/120/04

Pełny koszt jednej godziny usługi wynosi aktualnie 24,00 zł.

Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

 • dla osoby samotnej 130%  kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 911,30 zł
 • dla osoby pozostającej w rodzinie 130% kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 686,40 zł na każdą osobę.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie MOPS realizuje:

CE Linqua Sp. z o.o. 

os. Bohaterów Września 1A/c

31-620 Kraków
 

Wymagane dokumenty

 • ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu
 • kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasadniczo - z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku(oryginał do wglądu)
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych (dokument pomocniczy )
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego


Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie

Plac Reymonta 1
95 - 080 Tuszyn,

tel./ fax (42) 614 - 34 - 92,

tel. (42)   211 - 62 - 95

tel. 517-420-617

mopstuszyn@naszops.pl

 

Ośrodek pracuje 

Poniedziałek  7.30-15.30

Wtorek  7.30- 17.00

Środa 7.30-15.30

Czwartek  7.30-15.30

Piątek    7.30-14.00

Informacje

Liczba wyświetleń: 70
Utworzono dnia: 20.01.2020

Historia publikacji

 • 20.01.2020 09:03, Administrator
  Dodanie strony: Usługi opiekuńcze