Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie

Plac Władysława Stanisława Reymonta 1, 95-080 Tuszyn

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://mopstuszyn.naszbip.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2013-05-22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono
na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy
o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Piter
mopstuszyn@naszops.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc
na numer telefonu 42-614-34-92. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu
do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie, Plac Reymonta 1. Budynek dwukondygnacyjny – Ośrodek zajmuje część parteru, częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Przy głównym wejściu do budynku zastosowano poręcze. Budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczone są dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 2. Budynek: Urząd Miasta w Tuszynie budynek A, ul. Piotrkowska 2/4. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo dostosowany
  do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu
  do budynku zastosowano poręcz. Budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy aptece przy Placu Reymonta w odległości około 50 m od budynku. Pokoje 16 i 26 znajdują się na pierwszym piętrze, na które prowadzi główna klatka schodowa. Pokój 16 znajduje się na prawo od schodów na końcu korytarza. Pokój 26 na lewo od schodów na końcu korytarza.

 3. Budynek: Urząd Miasta w Tuszynie budynek B, ul. Piotrkowska 2/4. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo dostosowany
  do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu
  do budynku zastosowano poręcz oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku
  nie ma windy. Budynek znajduje się w podwórzu. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy aptece na Placu Reymonta w odległości około 100 m
  od budynku. Pokój świadczeń rodzinnych nr 8 znajduje się
  na pierwszym piętrze, na które prowadzi główna klatka schodowa. Pokój znajduje się na prawo od schodów na końcu korytarza.

 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje

Liczba wyświetleń: 43
Utworzono dnia: 01.04.2020

Historia publikacji

 • 01.04.2020 13:58, Interefekt
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności