Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Tuszyn

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa nakłada na gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Uchwałą Nr XII/65/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 maja 2011 oraz Uchwałą  Nr XIV/78/11 z dnia 21 czerwca 2011r.został określony tryb i sposób powoływania  odwoływania członków oraz funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Następnie Uchwałą Nr XII/64/11 z dnia 18 maja Rady Miejskiej w Tuszynie został uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny tworzą, przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień i przemocy w rodzinie,  policji, oświaty oraz ochrony zdrowia.

Przemoc jako zjawisko powszechne w społeczeństwie najczęściej prowadzi do poczucia winy, niskiej samooceny czy zniekształconego obrazu samego siebie. Przemoc dotyka rodziny o różnym statusie społecznym i niekiedy jest zjawiskiem wielopokoleniowym.

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. Zadaniem zespołu jest m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w celach zapobiegawczych, podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowanie i realizacja planu pomocy; monitorowanie sytuacji rodzin zagrożonych wystąpieniem zjawiska przemocy lub rodzin, a także dokumentowanie działań podejmowanych wobec takich rodzin. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez podejmowanie działań tj.:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie przy Placu Reymonta 1. 

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego istnienie możliwość skorzystania z bezpłatnych porad Radcy Prawnego z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego oraz Psychologa w zakresie przemocy domowej, uzależnień, interwencji kryzysowej. Radca Prawny oraz Psycholog porady są udzielane  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie przy Placu Reymonta 1.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1179

Utworzono dnia: 15.05.2015

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 30.09.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny
 • 08.03.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny
 • 08.03.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny
 • 07.03.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny
 • 28.10.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny
 • 28.10.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny
 • 03.07.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny
 • 03.07.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny
 • 18.05.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny
 • 18.05.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny
 • 15.05.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny
 • 15.05.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny
 • 15.05.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zespól Interdyscyplinarny
 • 15.05.2015, Administrator główny: Utworzenie zakładki Zespól Interdyscyplinarny