Wszelkie informacje dotyczące nowego okresu zasiłkowego znajdują się na stronie Internetowej MOPS w Tuszynie  http://www.tuszyn.naszops.pl/program-rodzina-500

Wniosek o 500+ online
Od początku lipca rodzice i opiekunowie mogą złożyć online wniosek o świadczenie Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w urzędzie.

Kto składa wniosek na nowy okres świadczeniowy?

Wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” na nowy okres świadczeniowy powinny złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”, jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z otrzymywanego wsparcia.

W obu przypadkach należy pamiętać, że prawo do świadczenia jest ustalane na okres świadczeniowy, obejmujący pełny rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

 W lipcu wniosek o 500+ składamy online

Jeżeli chcemy złożyć wniosek przez internet mamy do wyboru aż trzy kanały: ministerialny portal Emp@tia, bankowość elektroniczną oraz PUE ZUS.

 Od sierpnia wniosek online i w urzędzie

Od 1 sierpnia wniosek złożymy także drogą tradycyjną, papierową. Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce jest to – właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie – urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej gminie (np. centrum świadczeń).

Pamiętaj o terminach

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku

 

Jakie dokumenty muszę przedstawić?

Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie – zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy – dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

Dla kogo 500+?

Rządowy program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Takie samo wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko, wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach. W tym drugim przypadku warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 800 zł lub – w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 42-614 34 92 lub w siedzibie Ośrodka w pokoju nr 1 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 708

Utworzono dnia: 21.07.2017

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 20.07.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Program 500 plus
 • 21.07.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Program 500 plus
 • 21.07.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Program 500 plus
 • 21.07.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Program 500 plus
 • 21.07.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Program 500 plus
 • 21.07.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Program 500 plus
 • 21.07.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Program 500 plus
 • 21.07.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Program 500 plus
 • 21.07.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Program 500 plus
 • 21.07.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Program 500 plus
 • 21.07.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Program 500 plus
 • 21.07.2017, Administrator główny: Edycja zakładki program 500 plus
 • 21.07.2017, Administrator główny: Utworzenie zakładki program 500 plus