Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której celem jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwiającą przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
Pomoc społeczna funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dziennik Ustaw z 2015r. poz. 163) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( DZ. U. 2003/228 poz. 2255). Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji samorządowej, realizującą zadania pomocy społecznej na terenie gminy i miasta Tuszyn. W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje siedem rejonów opiekuńczych, w których pracują pracownicy socjalni.
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1515

Utworzono dnia: 01.09.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 21.07.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Forma prawna
  • 21.07.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Forma prawna
  • 02.02.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Forma prawna
  • 03.07.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Forma prawna
  • 08.10.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Forma prawna
  • 01.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Forma prawna
  • 01.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Zadania Ośrodka
  • 01.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Zadania Ośrodka
  • 01.09.2013, Administrator główny: Utworzenie zakładki Zadania Ośrodka