Gospodarka Finansowa Ośrodka

 1. Ośrodek działa w oparciu o następujące środki finansowe:
  • dotacje z budżetu Gminy w zakresie realizacji zadań własnych gminy
  • dotacje z budżetu administracji rządowej w zakresie realizacji zadań zleconych
 2. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków określonych w par. 7 ust.1 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej i przyjętych w budżecie gminy

 

 • MOPS opracowuje projekty budżetu w części dotyczącej pomocy społecznej oraz sporządza plany finansowe
 • Opracowuje okresowe plany finansowe potrzeb środowisk, na rzecz których prowadzone są działania
 • Czuwa nad prawidłowym, proporcjonalnym i celowym wykorzystaniem przyznanych środków finansowych
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1575

Utworzono dnia: 22.05.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 01.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Budżet
 • 01.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Budżet