InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 64

Utworzono dnia: 09.05.2019

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 09.05.2019, Administrator główny: Edycja zakładki Bilans Jednostki Budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
  • 09.05.2019, Administrator główny: Edycja zakładki Bilans Jednostki Budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
  • 09.05.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
  • 09.05.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy( sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
  • 09.05.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.
  • 09.05.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika Informacja dodatkowa
  • 09.05.2019, Administrator główny: Utworzenie zakładki Bilans Jednostki Budżetowej sporządzony na dnień 31.12.2018 r.